Xem tiếp

Ngô Xuân Lịch

Đại tướng Ngô Xuân Lịch Chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phó Bí thư Quân ủy Trung…
Xem tiếp

Đỗ Bá Tỵ

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ Chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ…
Xem tiếp

Phùng Quang Thanh

Đại tướng Phùng Quang Thanh Đại tướng Phùng Quang Thanh ở Singapore, năm 2010 Chức vụ Bộ trưởng…
Xem tiếp

Lê Văn Dũng

Đại tướng Lê Văn Dũng Chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt…
Xem tiếp

Phạm Văn Trà

Đại tướng Phạm Văn Trà Đại tướng Phạm Văn Trà ở Washington D.C., năm 2003 Chức vụ Bộ…
Xem tiếp

Lê Đức Anh

Đại tướng Lê Đức Anh Chức vụ Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt…
Xem tiếp

Tô Lâm

Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm Tô Lâm ở Singapore, năm 2022 Chức vụ Bộ trưởng…
Xem tiếp

Trần Đại Quang

Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang Trần Đại Quang năm 2017 Chức vụ Chủ tịch…
Xem tiếp

Trần Văn Dược

Trần Văn Dược Tiểu sử Bí danh Tư Dược Quốc tịch Việt Nam Sinh 1929 Mất 19 tháng…
Xem tiếp

Phạm Tuân

Phạm Tuân Không quân Nhân dân Việt Nam / Phi hành gia Nghiên cứu Intercosmos Quốc tịch Việt…