Xem tiếp

Giuse Huỳnh Văn Sỹ

Giám mục Tân cử  Giuse Huỳnh Văn Sỹ Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang (2023–nay) Giáo…
Xem tiếp

Phêrô Lê Tấn Lợi

Giám mục  Phêrô Lê Tấn Lợi Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ (2023–nay) Giáo hội Công giáo…
Xem tiếp

Phêrô Kiều Công Tùng

Giám mục  Phêrô Kiều Công Tùng Giám mục Chính tòa Giáo phận Phát Diệm (2023–nay) Giáo hội Công…
Xem tiếp

Gioan Trần Văn Nhàn

Giám mục  Gioan Trần Văn Nhàn Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ (2022–nay)…
Xem tiếp

Giuse Bùi Công Trác

Giám mục  Giuse Bùi Công Trác Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh…
Xem tiếp

Đa Minh Đặng Văn Cầu

Giám mục  Đa Minh Đặng Văn Cầu Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình (2022–nay) Giáo hội…
Xem tiếp

Đa Minh Hoàng Minh Tiến

Giám mục  Đa Minh Hoàng Minh Tiến Giám mục chính tòa Giáo phận Hưng Hóa (2021–nay) Giáo hội…
Xem tiếp

Giuse Đỗ Quang Khang

Giám mục  Giuse Đỗ Quang Khang Giám mục Chính tòa Giáo phận Bắc Ninh (2023–nay) Giáo hội Công…
Xem tiếp

Giuse Nguyễn Đức Cường

Giám mục  Giuse Nguyễn Đức Cường Giám mục chính tòa Giáo phận Thanh Hóa (2018 – nay) Giáo…
Xem tiếp

Tôma Nguyễn Thái Thành

Giám mục  Tôma Nguyễn Thái Thành Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange, California, Hoa Kỳ (2017 –…