Xem tiếp

Trường Chinh

Trường Chinh Trường Chinh năm 1955 Chức vụ Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản…
Xem tiếp

Trần Phú

Trần Phú Chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương Nhiệm…
Xem tiếp

Nông Đức Mạnh

Nông Đức Mạnh Nông Đức Mạnh ở Moscow, năm 2010 Chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành…
Xem tiếp

Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Văn Linh Mười Cúc Nguyễn Văn Linh năm 1986 Chức vụ Cố vấn Ban chấp hành Trung…
Xem tiếp

Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Văn Cừ năm 1938 Chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương…
Xem tiếp

Nguyễn Phú Trọng

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Phú Trọng năm 2022 Chức vụ Tổng Bí thư Ban…
Xem tiếp

Lê Khả Phiêu

Thượng tướng Lê Khả Phiêu Chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản…
Xem tiếp

Lê Hồng Phong

Lê Hồng Phong Lê Hồng Phong năm 1935 Chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương…
Xem tiếp

Hà Huy Tập

Hà Huy Tập Chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam…
Xem tiếp

Đỗ Mười

Đỗ Mười Đỗ Mười tại Đại Lễ Phật đản Liên hợp quốc 2008 Chức vụ Cố vấn Ban…