Xem tiếp

Phan Văn Giang

Đại tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang Chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phó Bí thư Quân…
Xem tiếp

Lương Cường

Đại tướng Lương Cường Chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…
Xem tiếp

Ngô Xuân Lịch

Đại tướng Ngô Xuân Lịch Chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phó Bí thư Quân ủy Trung…
Xem tiếp

Đỗ Bá Tỵ

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ Chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ…
Xem tiếp

Phùng Quang Thanh

Đại tướng Phùng Quang Thanh Đại tướng Phùng Quang Thanh ở Singapore, năm 2010 Chức vụ Bộ trưởng…
Xem tiếp

Lê Văn Dũng

Đại tướng Lê Văn Dũng Chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt…
Xem tiếp

Phạm Văn Trà

Đại tướng Phạm Văn Trà Đại tướng Phạm Văn Trà ở Washington D.C., năm 2003 Chức vụ Bộ…
Xem tiếp

Đoàn Khuê

Đại tướng Đoàn Khuê Chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nhiệm kỳ 9 tháng 8,…
Xem tiếp

Nguyễn Quyết

Đại tướng Nguyễn Quyết Chân dung Đại tướng Nguyễn Quyết Chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà…
Xem tiếp

Lê Đức Anh

Đại tướng Lê Đức Anh Chức vụ Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt…