Nguyễn Xuân Chính

Nguyễn Xuân Chính (chữ Hán: 阮春正, 1587 – ?) người làng Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Kinh Bắc (nay là xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) . Đỗ trạng nguyên khoa Đinh Sửu, niên hiệu Dương Hòa thứ 3 (1637) , đời Lê Thần Tông khi đó ông đã 50 tuổi. Làm quan đến Tả thị lang Lại bộ, Nhập thị Kinh diên, tước Đạo Ngạn bá. Sau khi mất, ông được tặng chức Thượng thư, tước hầu. Có tài liệu ghi ông là Nguyễn Xuân Sinh.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Xem tiếp

Trương Tửu

Nội dung Show Ái Liên Ái Phương Ái Vân Amee Angela Phương Trinh Ánh Minh Anh Thơ Ánh…
Xem tiếp

Lê Văn Hoạch

Lê Văn Hoạch Viện trưởng Viện Đại học Cao Đài Nhiệm kỳ 17 tháng 4 năm 1973 – Không…
Xem tiếp

Thanh Bạch

Nội dung Show Tiểu sử và sự nghiệpChương trình hài kịch Những người thích đùaGameshow truyền hìnhĐời tưPhim…
Xem tiếp

Johnny Trí Nguyễn

Nội dung Show Ái Liên Ái Phương Ái Vân Amee Angela Phương Trinh Ánh Minh Anh Thơ Ánh…