Lê Cao Lãng

Lê Cao Lãng (chữ Hán: 黎高朗; ? – ?) , tự Lệnh Phủ (令甫) , hiệu Viên Trai (圓齋) ; là một danh sĩ đời Gia Long trong lịch sử Việt Nam.

Hành trạng

April 18, 2024 Tiểu sử và thông tin mới nhất về Lê Cao Lãng - unlockvungtau.com

Về tên ông, theo nghiên cứu của Trần Văn Giáp, có thể khẳng định các tên: Lê Cao Lãng, Cao Lãng (高朗) , Ngô Cao Lãng (吳高朗) và Cao Viên Trai (高圓齋) chỉ là một người .

Lê Cao Lãng là người làng Nguyệt Viên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông thi đỗ năm nào không rõ, chỉ biết theo Nguyệt Viên Lê tộc thế phả, ông từng dạy học ở Sơn Tây vào đầu đời Gia Long, sau khai họ Ngô để tiện làm ” phụ thí” ở trường thi Sơn Tây. Về sau, ông được bổ làm Tri phủ Hoài Đức thuộc Hà Nội.

Năm 1841, vua Thiệu Trị hạ chiếu cầu di thư, Lê Cao Lãng bèn hiến 4 tập sách “Cố Lê sự tích”lên cho triều đình.

Lê Cao Lãng mất năm nào không rõ.

Tác phẩm

April 18, 2024 Tiểu sử và thông tin mới nhất về Lê Cao Lãng - unlockvungtau.com

Ngoài vai trò là một viên quan cai trị, Lê Cao Lãng còn là nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng đương thời . Tác phẩm của ông hiện còn:

  • Lịch triều tạp kỷ
  • Viên Trai thi tập
  • Viên Trai văn tập
  • Thanh Hóa dư đồ sự tích ký
  • Quốc triều xử trí Vạn Tượng sự nghi lục
  • Thanh Hóa dư đồ sự tích ký
  • Thanh Hóa tỉnh cương giới phân hợp danh hiệu diên cách tịnh sơn xuyên cảnh thắng tập ký
  • Lê triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bi ký, . . .

Tất cả đều là những sách quý trong kho tàng văn hóa dân tộc Việt.

Vinh danh

April 18, 2024 Tiểu sử và thông tin mới nhất về Lê Cao Lãng - unlockvungtau.com

Ghi nhận công lao Lê Cao Lãng, ở quận Tân Phú thuộc Thành phố Hồ Chí Minh có con đường mang tên ông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Xem tiếp

Trần Nhượng

Nội dung Show Tiểu sử và sự nghiệpĐời tưDanh sách tác phẩmVới vai trò diễn viênĐiện ảnhVới vai…
Xem tiếp

Claude Simon

Nội dung Show Ái Liên Ái Phương Ái Vân Amee Angela Phương Trinh Ánh Minh Anh Thơ Ánh…
Xem tiếp

Trần Thanh Phương

Nội dung Show Ái Liên Ái Phương Ái Vân Amee Angela Phương Trinh Ánh Minh Anh Thơ Ánh…
Xem tiếp

Quách Thị Hồ

Nội dung Show Ái Liên Ái Phương Ái Vân Amee Angela Phương Trinh Ánh Minh Anh Thơ Ánh…