Hoàng Văn Tán

Hoàng Văn Tán (chữ Hán: 黃文贊, ? – ?) người xã Xuân Lôi, huyện Vũ Ninh (nay thuộc phường Đại Xuân thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) . Ông thi đỗ trạng nguyên năm 1523, trong khoa thi Quý Mùi, niên hiệu Thống Nguyên thứ hai của vua Lê Cung Đế. Ông được giao cùng với Đông các đại học sĩ Đạo Nguyện bá Nguyễn Văn Thái thảo tờ chiếu của Lê Cung Hoàng nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung (Đại Việt Sử ký Toàn thư chỉ chép là Nguyễn Văn Thái thảo chiếu này) . Sau đó, ông làm quan nhà Mạc đến chức Tả Thị lang Bộ Lễ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Xem tiếp

Thanh Châu

Nội dung Show Ái Liên Ái Phương Ái Vân Amee Angela Phương Trinh Ánh Minh Anh Thơ Ánh…
Xem tiếp

Thẩm Thệ Hà

Nội dung Show Ái Liên Ái Phương Ái Vân Amee Angela Phương Trinh Ánh Minh Anh Thơ Ánh…
Xem tiếp

Hoàng Xuân Nhị

Nội dung Show Ái Liên Ái Phương Ái Vân Amee Angela Phương Trinh Ánh Minh Anh Thơ Ánh…
Xem tiếp

Thanh Tịnh

Nội dung Show Thân thế và sự nghiệpTác phẩmTrước 1945Sau 1945Giải thưởngNhận xét Trần Thanh Tịnh Sinh Trần…