Thông báo thay đổi tên và nội dung

Kể từ tháng 6/2023. Ứng dụng Lịch Sử và Danh Nhân VN sẽ được đổi tên thành Người Nổi Tiếng. Mục đích để tập trung phát triển nội dung theo hướng chuyên nghiệp, tăng trải nghiệm cho người dùng…

Các thông tin chi tiết về phiên bản, tính năng, link tải xin hãy xem thêm tại đây.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *