Xem tiếp

Trần Minh Tông

Trần Minh Tông 陳明宗 Hoàng đế Đại Việt Trị vì 3 tháng 4 năm 1314 – 15 tháng…
Xem tiếp

Tự Đức

Nguyễn Dực Tông Tự Đức 嗣德 Vua Việt Nam Tranh vẽ chân dung vua Tự Đức bởi L.…
Xem tiếp

Trần Thái Tông

Trần Thái Tông 陳太宗 Vua Việt Nam Lăng vua Trần Thái Tông Hoàng đế Đại Việt Trị vì…
Xem tiếp

Quang Trung

Quang Trung Hoàng Đế 光中皇帝 Hoàng đế Việt Nam Tượng đài Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung,…
Xem tiếp

Lê Thái Tổ

Lê Thái Tổ (Lê Lợi) 黎太祖 Hoàng đế Việt Nam Tượng đài Lê Thái Tổ dựng vào khoảng…
Xem tiếp

Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông 陳仁宗 Hoàng đế Việt Nam Hình ảnh Vua – Thái Thượng hoàng Trần Nhân Tông…
Xem tiếp

Lê Đại Hành

Lê Đại Hành (黎大行) Hoàng đế Đại Cồ Việt Trị vì 980 – 18 tháng 4 năm 1005…
Xem tiếp

Đinh Tiên Hoàng

Đinh Tiên Hoàng 丁先皇 Tượng Đinh Tiên Hoàng ở Hoa Lư Hoàng đế Đại Cồ Việt Trị vì…
Xem tiếp

Ngô Quyền

Ngô Quyền (Tiền Ngô Vương) 前吳王 Vua Việt Nam Tượng Ngô Quyền trong đền thờ ông ở thôn…
Xem tiếp

Lý Nam Đế

Lý Nam Đế 李南帝 Hoàng đế Việt Nam Tranh sơn dầu trên gỗ thế kỷ XVIII thời Lê…