Xem tiếp

Trương Vĩnh Ký

Trương Vĩnh Ký Chân dung Trương Vĩnh Ký chụp năm 1883 Sinh Sinh ngày 6 tháng 12, 1837…
Xem tiếp

Huỳnh Tịnh Của

Huỳnh Tịnh Của hay Huình Tịnh Của (1830–1908) hay còn gọi là Paulus Của (“Paulus” ở đây đọc…
Xem tiếp

Nguyễn Hữu Chiến Thắng

Nguyễn Hữu Chiến Thắng Sinh Nguyễn Hữu Chiến Thắng 1973 (49–50 tuổi) Hà Nội, Việt Nam Nghề nghiệp Phóng…
Xem tiếp

Giuse Huỳnh Văn Sỹ

Giám mục Tân cử  Giuse Huỳnh Văn Sỹ Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang (2023–nay) Giáo…
Xem tiếp

Phêrô Lê Tấn Lợi

Giám mục  Phêrô Lê Tấn Lợi Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ (2023–nay) Giáo hội Công giáo…
Xem tiếp

Phêrô Kiều Công Tùng

Giám mục  Phêrô Kiều Công Tùng Giám mục Chính tòa Giáo phận Phát Diệm (2023–nay) Giáo hội Công…
Xem tiếp

Gioan Trần Văn Nhàn

Giám mục  Gioan Trần Văn Nhàn Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ (2022–nay)…
Xem tiếp

Giuse Bùi Công Trác

Giám mục  Giuse Bùi Công Trác Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh…
Xem tiếp

Đa Minh Đặng Văn Cầu

Giám mục  Đa Minh Đặng Văn Cầu Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình (2022–nay) Giáo hội…
Xem tiếp

Đa Minh Hoàng Minh Tiến

Giám mục  Đa Minh Hoàng Minh Tiến Giám mục chính tòa Giáo phận Hưng Hóa (2021–nay) Giáo hội…