Xem tiếp

Giorgio Parisi

Giorgio Parisi Giorgio Parisi Sinh 4 tháng 8, 1948 Roma, Ý Quốc tịch Ý Trường lớp Sapienza Università…
Xem tiếp

Klaus Hasselmann

Klaus Hasselmann (Sinh ngày 25 tháng 10, 1931 tại Hamburg) là một nhà hải dương học và nhà…
Xem tiếp

Manabe Syukuro

Suki Manabe Sinh 21 tháng 9, 1931 Shingū, Nhật Bản (nay là Shikokuchūō) Học vị Đại học Tokyo…
Xem tiếp

Andrea M. Ghez

Andrea Ghez Sinh 16 tháng 6, 1965 New York, New York Quốc tịch Mỹ Trường lớp Viện công…
Xem tiếp

Reinhard Genzel

Reinhard Genzel Sinh 24 tháng 3, 1952 Bad Homburg vor der Höhe, Đức Quốc tịch Đức Trường lớp…
Xem tiếp

Roger Penrose

Sir Roger Penrose Roger Penrose, 2005 Sinh 8 tháng 8, 1931 Colchester, Essex, Anh Quốc tịch Anh Trường…
Xem tiếp

Didier Queloz

Didier Queloz Didier Queloz, in 2012 Sinh 23 tháng 2, 1966 Quốc tịch Thụy Sĩ Trường lớp Đại…
Xem tiếp

Michel Mayor

Michel G. E. Mayor Michel Mayor, năm 2012 Sinh 12 tháng 1, 1942 Lausanne, Thụy Sĩ Quốc tịch…
Xem tiếp

Jim Peebles

Jim Peebles Sinh Phillip James Edwin Peebles 25 tháng 4, 1935 Winnipeg, Manitoba, Canada Trường lớp Đại học…
Xem tiếp

Donna Strickland

Donna Strickland Strickland năm 2012 Sinh Donna Theo Strickland 27 tháng 5, 1959 Guelph, Ontario, Canada Trường lớp…