Xem tiếp

Lê Mạnh Thát

Lê Mạnh Thát Sinh 15 tháng 4, 1944 làng Cu Hoan, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng, Quảng…