Xem tiếp

Michael Landon

Michael Landon publicity still of Landon, c. 1960s Sinh Eugene Maurice Orowitz (1936-10-31) 31 tháng 10, 1936 Queens,…
Xem tiếp

Elia Kazan

Elia Kazan Elia năm 1967 Phát âm Hy Lạp: tiếng Anh: /ˈiːljə kəˈzæn/ Sinh Elias Kazantzoglou (1909-09-07) 7…
Xem tiếp

Max Jenkins

Max Jenkins Jenkins tại It Gets Better Project Holiday Show vào tháng 12 năm 2014 Sinh 13 tháng…
Xem tiếp

Huell Howser

Huell Howser Howser tại Nisei Week Grand Parade ở Los Angeles, California, vào ngày 19 tháng 8, 2007…
Xem tiếp

Chris Hardwick

Chris Hardwick Sinh vào Hoa Kỳ Medium Tấu hài, phim, truyền hình Quốc tịch Mỹ Năm hoạt động…
Xem tiếp

Shelley Duvall

Shelley Duvall Duvall năm 1975 Sinh Shelley Alexis Duvall 7 tháng 7, 1949 Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ…
Xem tiếp

Billy Crystal

Billy Crystal Billy vào tháng 3 năm 2018 Sinh William Edward Crystal 14 tháng 3, 1948 New York…
Xem tiếp

Chris Colfer

Chris Colfer Colfer tại một sự kiện ký tặng sách vào tháng 8 năm 2013 Sinh Christopher Paul…
Xem tiếp

Craig Chester

Craig Chester Sinh 8 tháng 11, 1965 West Covina, California, Hoa Kỳ Học vị Học viện Nghệ thuật…
Xem tiếp

George Carlin

Carlin ở Trenton, New Jersey ngày 4 tháng 4 năm 2008 George Denis Patrick Carlin (Sinh ngày 12…