Xem tiếp

Hữu Ước

Nguyễn Hữu Ước Chức vụ Tổng biên tập Báo Công an nhân dân Nhiệm kỳ 2003 – 19 tháng 7…
Xem tiếp

Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh Chân dung Hồ Chí Minh vào năm 1946 Chức vụ Chủ tịch Đảng Lao động…
Xem tiếp

Yên Thao

Yên Thao (Sinh 1927) là một nhà thơ, nhà báo người Việt Nam. Ông được biết từ thời…
Xem tiếp

Ý Nhi

Ý Nhi Nhà thơ Ý Nhi tại nhà riêng (2010) Bút danh Ý Nhi Nghề nghiệp Nhà thơ…
Xem tiếp

Xuân Thủy

Xuân Thủy Chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước Nhiệm kỳ 4…
Xem tiếp

Xuân Tâm

Xuân Tâm (1916–2012) tên thật là Phan Hạp. Ông là một nhà thơ Việt Nam thời tiền chiến.…
Xem tiếp

Xuân Thiều

Xuân Thiều Sinh Nguyễn Xuân Thiều Sinh ngày 1 tháng 4 năm 1930 Bùi Xá, Đức Thọ, Hà…
Xem tiếp

Xuân Quỳnh

Chân dung Xuân Quỳnh Thông tin cá nhân Sinh Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 6 tháng 10, 1942 Văn…
Xem tiếp

Xuân Diệu

Ngô Xuân Diệu Xuân Diệu thời trẻ. Sinh 2 tháng 2, 1916 xã Phước Hòa, Tuy Phước, Bình…
Xem tiếp

Vũ Phạm Hàm

Vũ Phạm Hàm (1864-1906) Vũ Phạm Hàm (武范諴, 1864 – 1906) là Nhất giáp Tam nguyên trong ba…