Xem tiếp

Võ Chuẩn

Võ Chuẩn Bút danh Thạch Xuyên Nghề nghiệp Thượng thư Quốc tịch An Nam Dân tộc Việt Học…
Xem tiếp

Tự Đức

Nguyễn Dực Tông Tự Đức 嗣德 Vua Việt Nam Tranh vẽ chân dung vua Tự Đức bởi L.…
Xem tiếp

Trương Hán Siêu

Thắng cảnh Dục Thúy Sơn – Núi thơ ở thành phố Ninh Bình, tên gọi do Trương Hán…
Xem tiếp

Trương Định

Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định Chân Dung Trương Định Sinh 1820 Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt…
Xem tiếp

Trần Thái Tông

Trần Thái Tông 陳太宗 Vua Việt Nam Lăng vua Trần Thái Tông Hoàng đế Đại Việt Trị vì…
Xem tiếp

Trần Phong Sắc

Ông Trần Phong Sắc Trần Phong Sắc (chữ Hán: 陳豐色, 1873 – 1928) – bản danh Trần Đình…
Xem tiếp

Phan Thanh Giản

Phan Thanh Giản 潘清簡 Phan Thanh Giản tại Paris năm 1863 nhân dịp ông dẫn đầu sứ bộ…
Xem tiếp

Phan Huy Chú

Phan Huy Chú 潘輝注 Tư vụ bộ Công Tên chữ Lâm Khanh Tên hiệu Mai Phong Thông tin…
Xem tiếp

Phạm Đình Hổ

Phạm Đình Hổ范廷琥 Sinh 1768 Mất 1839 (71 tuổi) Bút danh Đông Dã Tiều Nghề nghiệp Học sĩ,…
Xem tiếp

Nguyễn Thần Hiến

Nguyễn Thần Hiến chân dung Nguyễn Thần Hiến (1857 – 1914) Sinh 1857Hà Tiên Mất 1914 (57 tuổi)…