Xem tiếp

Nguyễn Ngọc Ngạn

Nguyễn Ngọc Ngạn Nguyễn Ngọc Ngạn. Sinh Nguyễn Ngọc Ngạn 9 tháng 3, 1945 Sơn Tây, Bắc Kỳ,…
Xem tiếp

Mai Thảo

Mai Thảo Sinh Nguyễn Đăng Quý 1927 Mất 1998 Bút danh Mai Thảo Nguyễn Đăng Nghề nghiệp Nhà…
Xem tiếp

Hữu Ước

Nguyễn Hữu Ước Chức vụ Tổng biên tập Báo Công an nhân dân Nhiệm kỳ 2003 – 19 tháng 7…
Xem tiếp

Michael Landon

Michael Landon publicity still of Landon, c. 1960s Sinh Eugene Maurice Orowitz (1936-10-31) 31 tháng 10, 1936 Queens,…
Xem tiếp

Elia Kazan

Elia Kazan Elia năm 1967 Phát âm Hy Lạp: tiếng Anh: /ˈiːljə kəˈzæn/ Sinh Elias Kazantzoglou (1909-09-07) 7…
Xem tiếp

Max Jenkins

Max Jenkins Jenkins tại It Gets Better Project Holiday Show vào tháng 12 năm 2014 Sinh 13 tháng…
Xem tiếp

Huell Howser

Huell Howser Howser tại Nisei Week Grand Parade ở Los Angeles, California, vào ngày 19 tháng 8, 2007…
Xem tiếp

Chris Hardwick

Chris Hardwick Sinh vào Hoa Kỳ Medium Tấu hài, phim, truyền hình Quốc tịch Mỹ Năm hoạt động…
Xem tiếp

Shelley Duvall

Shelley Duvall Duvall năm 1975 Sinh Shelley Alexis Duvall 7 tháng 7, 1949 Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ…
Xem tiếp

Billy Crystal

Billy Crystal Billy vào tháng 3 năm 2018 Sinh William Edward Crystal 14 tháng 3, 1948 New York…