Xem tiếp

Hoàng Xuân Hãn

Hoàng Xuân Hãn Chức vụ Trưởng ban Chính trị Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị Đà…
Xem tiếp

Trần Huy Liệu

Trần Huy Liệu Chức vụ Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Nhiệm kỳ 26 tháng…
Xem tiếp

Ninh Tốn

Đền thờ Ninh Tốn Ninh Tốn (chữ Hán: 寧遜, 1744-1795) , tự Khiêm Như sau đổi là Hi…
Xem tiếp

Ngô Sĩ Liên

Ngô Sĩ Liên 吳士連 Sinh Chương Đức, Sơn Nam, Đại Ngu Mất Đại Việt Nghề nghiệp Sử gia…
Xem tiếp

Lê Văn Hưu

Lê Văn Hưu (chữ Hán: 黎文休;1230-1322) là một nhà sử học đời nhà Trần, tác giả bộ Đại…
Xem tiếp

Ca Văn Thỉnh

Ca Văn Thỉnh (Sinh năm 1902, mất ngày 21 tháng 3 năm 1987) là một Giáo sư, nhà…