Xem tiếp

Clark Gregg

Clark Gregg Gregg năm 2016 Sinh Robert Clark Gregg 2 tháng 4, 1962 Boston, Massachusetts, Mỹ Trường lớp…
Xem tiếp

Miloš Forman

Miloš Forman Forman tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary lần thứ 44 vào năm 2009 Sinh…
Xem tiếp

Charlie Day

Charlie Day Charlie tại San Diego Comic-Con năm 2010 Sinh Charles Peckham Day 9 tháng 2, 1976 New…
Xem tiếp

Cameron Crowe

Cameron Crowe Crowe tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2005 Sinh Cameron Bruce Crowe 13 tháng 7,…
Xem tiếp

Bryan Cranston

Bryan Cranston Bryan Cranston tại Liên hoan phim Berlin năm 2018. Sinh Bryan Lee Cranston 7 tháng 3,…
Xem tiếp

George Clooney

George Clooney Clooney vào tháng 9 năm 2016 Sinh George Timothy Clooney 6 tháng 5, 1961 Lexington, Kentucky,…
Xem tiếp

Craig Chester

Craig Chester Sinh 8 tháng 11, 1965 West Covina, California, Hoa Kỳ Học vị Học viện Nghệ thuật…
Xem tiếp

Woody Allen

Woody Allen Allen vào 2006 Tên khai sinh Allen Stewart Königsberg Sinh 1 tháng 12, 1935 Brooklyn, Thành…
Xem tiếp

Nguyễn Thị Thu Huệ

Nguyễn Thị Thu Huệ Sinh Nguyễn Thị Thu Huệ 8 tháng 12, 1966 Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh…
Xem tiếp

Nguyễn Mạnh Tuấn

Thông tin cá nhân Sinh Sinh năm 1945 Hà Nội, Việt Nam Giới tính Nam Quốc tịch Việt…