Xem tiếp

Vũ Văn Mẫu

Giáo sư Vũ Văn Mẫu Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa Nhiệm kỳ 28 tháng 4 năm 1975 –…
Xem tiếp

Barack Obama

Obama vào năm 2012 Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ Nhiệm kỳ 20 tháng 1 năm 2009 –…
Xem tiếp

Shirin Ebadi

شیرین عبادی Shirin Ebadi Shirin Ebadi in 2005 Sinh 21 tháng 6, 1947 Hamedan, Iran Quốc tịch Iran…