Xem tiếp

Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Giáo hội Giáo hội Công giáo Rôma Truyền chức Thụ phong 21 tháng 12 năm 1974 bởi Phaolô Nguyễn…
Xem tiếp

Gioan Baotixita Bùi Tuần

Giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần Giám mục chính tòa Giáo phận Long Xuyên (1997 – 2003) Giáo…