Xem tiếp

Nguyễn Vĩnh Tiến

Nguyễn Vĩnh Tiến, ngoài cùng bên trái) cùng nhiều nhạc sĩ, tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội.…
Xem tiếp

Adolfo Pérez Esquivel

Adolfo Pérez Esquivel. Chữ kí của ông. Adolfo Pérez Esquivel (Sinh ngày 26 tháng 11 năm 1931 tại…