Xem tiếp

Tô Lâm

Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm Tô Lâm ở Singapore, năm 2022 Chức vụ Bộ trưởng…
Xem tiếp

Trần Đại Quang

Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang Trần Đại Quang năm 2017 Chức vụ Chủ tịch…
Xem tiếp

Lê Hồng Anh

Đại tướng Lê Hồng Anh Út Anh Lê Hồng Anh ở Hà Nội, 2007 Chức vụ Thường trực…
Xem tiếp

Lê Minh Hương

Thượng tướng Lê Minh Hương Chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an (Trước 1998 là Bộ Nội vụ)…
Xem tiếp

Bùi Thiện Ngộ

Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ Chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Nay là Bộ Công an) Nhiệm…
Xem tiếp

Mai Chí Thọ

Đại tướng Mai Chí Thọ Chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhiệm kỳ 16 tháng 2 năm…
Xem tiếp

Phạm Hùng

Đại tá Phạm Hùng Phạm Hùng năm 1987 Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng…
Xem tiếp

Trần Quốc Hoàn

Trần Quốc Hoàn Chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương Nhiệm kỳ 1980 – 5 tháng 6 năm 1986…
Xem tiếp

Lê Giản

Lê Giản, tên thật là Tô Dĩ (Sinh ngày 2 tháng 8 năm 1911, tại thôn Xuân Cầu,…