Xem tiếp

Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thị Dung 阮氏蓉 Binh nghiệp Phục vụ Nhà Tây Sơn Thuộc Quân đội Tây Sơn Đơn vị…
Xem tiếp

Huỳnh Thị Cúc

Huỳnh Thị Cúc 黃氏菊 Binh nghiệp Phục vụ Nhà Tây Sơn Cấp bậc tướng Tham chiến trận Trấn…
Xem tiếp

Bùi Thị Nhạn

Bùi Thị Nhạn 裴氏雁 Quang Trung Kế hậu Hoàng hậu nhà Tây Sơn Tại vị 1791 – 1792…
Xem tiếp

Trần Thị Lan

Trần Thị Lan Binh nghiệp Phục vụ Tây Sơn Tham chiến Trận Ngọc Hồi – Đống Đa Thông…
Xem tiếp

Bùi Thị Xuân

Bùi Thị Xuân Tượng Đô đốc Bùi Thị Xuân trong Điện thờ Tây Sơn tam kiệt (Bảo tàng…
Xem tiếp

Nguyễn Thị Định

Nguyễn Thị Định Chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam Nhiệm kỳ 19 tháng…
Xem tiếp

Nguyễn Thị Diệu

Nguyễn Thị Diệu Nơi thờ Nguyễn Thị Diệu Tiểu sử Quốc tịch Việt Nam Sinh (1926-06-11) 11 tháng…
Xem tiếp

Lê Ngọc Hân

Bắc Cung Hoàng hậu 北宮皇后 Quang Trung Thứ hậu Tranh Ngọc Hân Công Chúa tại Dinh Độc Lập…
Xem tiếp

Cô Giang

Nguyễn Thị Giang Sinh năm 1906 Phủ Lạng Thương, Bắc Giang, Liên bang Đông Dương Mất Mất ngày…