[10]-Nhà Ngô (939-965)

Ngô Xương Văn

Con thứ hai Ngô Quyền, khi Ngô Quyền lập nhà Ngô, sử gọi là Ngô Tiên Chúa, đến khi Xương Văn nối nghiệp túc Ngô Hậu chúa.

Ngô Quyền mất, Xương Văn bị cậu là Dương Tam Kha cướp quyền và bắt ông làm con nuôi. Được 6 năm, nhân hai thôn Thái Bình (thuộc tỉnh Sơn Tây) nổi loạn, ông vâng lệnh Tam Kha điều binh cùng hai tướng Dương Kiết Lợi và Đỗ Cảnh Thạch đi đánh dẹp. Đến Từ Liêm, ông hợp bàn mưu kế với hai tướng ấy, rồi trở về lật đổ Tam Kha, phục nghiệp vào năm Tân hợi 951.

Lên ngôi, ông xưng là Nam Tấn vương, giáng Tam Kha làm Trương Dương Công. Bấy giờ, anh ông là Xương Ngập đã bỏ trốn ở làng Trà Hương từ trước, nhờ Phạm Lịnh Công nuôi giấu.

Ông cho rước anh về cùng trị nước. Anh ông xưng là Thiên Sách vương.

Đến năm Giáp dần 954, Xương Ngập mất, ông toàn quyền cai trị, nhưng trong nước thường có loạn. Ất sửu 965, khi đi dẹp loạn ở thôn Thái Bình, ông bị giặc bắn chết tại trận.

Con Xương Ngập nối ngôi là Ngô Xương Xí, chỉ còn là một sứ quân trong thời loạn.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..