[10]-Nhà Ngô (939-965)

Ngô Xương Ngập

Con trưởng Ngô Quyền, anh ruột Nam Tấn vương Ngô Xương Văn.

Khi Ngô Quyền mất, di chúc nhờ anh vợ là Dương Tam Kha phụ chính. Nhưng Tam Kha cướp quyền, khiến Xương Ngập phải bỏ trốn, Xương Văn thì bị Tam Kha giữ làm con nuôi.

Ông trốn tại làng Trà Hương, nhờ cựu thần Phạm Lịnh Công nuôi giấu. Nhiều lần Tam Kha sai người đến bắt, đều nhờ Phạm Lịnh Công che chở tận tình, ông mới được an thân chờ vận.

Trốn tránh suốt 6 năm, đến Tân hợi 951, em ông là Xương Văn lật đổ được Tam Kha, khôi phục lại chính quyền, cho rước ông về cùng trị nước. Ông xưng là Thiên Sách vương, từ ấy có ý giành hết quyền hành. Em ông khéo nhân nhượng, nhờ vậy đỡ sự hiềm khích anh em. Nhưng chỉ được 3 năm thì ông mất (Giáp dần 954), Nam Tấn Vương Xương Văn trị nước được thêm hơn 10 năm thì mất (965). Bấy giờ con Ngô Xương Ngập là Xương Xí lên nối nghiệp, trong nước nhiều nơi loạn lạc. Xương Xí chỉ còn một sứ quân, nghiệp nhà Ngô tàn lụi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..