Tên khác Trấn An
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Dụ tông, hiệu Trấn An, không rõ năm sinh năm mất, quê huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương (nay thuộc Hải Dương).

Năm Giáp thìn 1724, ông đỗ tiến sĩ, làm đến Tham chính, tước Nho Lâm Bá. Ông giỏi văn chương, lại thông y lí, làm thuốc có tiếng.

Khi về hưu, ông dạy học và làm thuốc cứu giúp người bệnh. Ông có soạn bộ sách y học: Vận phương tập nghiệm.

Sách thu góp những phương thuốc hiệu nghiệm và phụ cả các bài trong sách Trung Quốc như Bản thảo cương mục, chữa đủ các bệnh nội, ngoại khoa, phụ khoa và nhi khoa.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo So

Đèo So Đèo So (Việt Nam) Đèo So là đèo trên Đường tỉnh 254 ở vùng giáp ranh…
Chi tiết

Phan Thanh Giản

Tên khác Tĩnh Bá – Đạm Như – Lương Khê – Ước Phu – Mai Xuyên Năm sinh…