Loading

Ngô Văn Sở

Tháng Ba 9, 2021| Admin
Năm sinh … – Ất Mão 1795
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Danh tướng nhà Tây Sơn, lừng danh trong trận đánh đuổi quân Thanh trong năm Kỉ dậu 1789.

Ông theo giúp Tây Sơn, rất dày công trận Năm Đinh mùi 1787, ông được cử làm Tham tán quân vụ, cùng Võ Văn Nhậm trấn thủ Thăng Long. Về sau Võ Văn Nhậm sinh lòng phản trắc nên bị Bắc Bình vương Nguyễn Huệ giết (Nhậm là con rể của Nhạc) ông được cử thay Nhậm làm Đại tư mã, lãnh Trấn thủ Thăng Long.

Năm Mậu thân 1788, tháng 11 âm lịch, trước sức tấn công của 80.000 quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy tràn sang xâm lược nước ta dưới chiêu bài cứu nguy cho Lê Chiêu Thống. Ông nghe theo mưu của Ngô Thì Nhậm rút quân về đóng giữ ở núi Tam Điệp, rồi cấp cáo với Bắc Bình vương. Được tin, để thúc giục lòng dân quân, Bắc Bình vương làm lễ đăng quang tức vua Quang Trung, hạ lệnh cho ông và Phan Văn Lân đem quân đi tiên phong tiến đánh giặc Thanh.

Ông cùng các tướng dưới quyền chỉ huy của vua Quang Trung dẹp tan quân giặc vang lừng chiến thắng trận Hạ Hồi, Bình Vọng, Đống Đa.

Ông mất năm 1795.

Categories: [21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ