[12]-Nhà Tiền Lê (980-1009)

Ngô Tử An

Đại thần nhà Tiền Lê, không rõ năm sinh, năm mất và sinh quán.

Năm Canh thìn 980, Lê Hoàn được tướng sĩ suy tôn lên ngôi thay nhà Đinh trị nước và ngăn chống giặc Tống xâm lăng. Triều thần nhà Tiền Lê gồm nhiều tuớng giỏi, văn thần nổi tiếng có tài kinh luân thì có Ngô Tử An, Ngô Tử Canh, Từ Mục.

Nước nhà thường có biến loạn, những khi vua Lê thân chinh đuổi giặc Tống. bình định Chiêm Thành, phần lớn việc chính trị nhờ ông hết lòng lo liệu xếp đặt.

Ông có tài về công tác thủy lợi. Chính ông đã đốc suất 3 vạn quân mở một con đường bộ từ cửa bể Nam Giới cho đến châu Đại Lài (tức là phủ Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình). Lại đào một con sông từ núi Đồng Cổ cho đến giáp sông Bà Hòa (tưc sông ở xã Đống Hòa, huyện Ngọc Sơn).

Bài liên quan

17 nhận xét

 1. Pingback: cialish
 2. Pingback: ivermectin 50 mg
 3. Pingback: ivermectin 8000
 4. Pingback: male ed pills
 5. Консультация и лечение психотерапевта (психолога) Психологи онлайн Заказать консультацию
  психолога. Онлайн-консультация у психолога.
  Психолог в Харькове, консультация.
  Опытные психотерапевты и психологи.
  Консультация Психолога – Профессиональная поддержка.
  Индивидуальный подход к консультированию!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..