Năm sinh Đinh Dậu 1537- Mậu Thìn 1628
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần thời Lê Trung hưng, quê làng Lý Trai, huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An.

Năm Nhâm thìn 1592, ông mất, thọ 91 tuổi, được truy tặng Thiếu bảo, tước Diễn Khanh Bá.

Ông học vấn uyên thâm, có tài đức.

Con ông là Trí Hòa, đỗ hoàng giáp cùng khoa với ông. Cháu ông là Sĩ Vinh, Công Trạc, Hưng Giáo cũng đều là bậc. đại khoa. Nhà ông ba đời nối nghiệp khoa giáp, mở đầu dòng dõi thơ hương ở Nghệ An.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đặng Đình Lân

Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Có sách chép là Đặng Mậu Lân,…
Chi tiết

Bùi Văn Thúy

Năm sinh … – Canh Tuất 1850 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Người Sán Chay

Người Sán Chay, tên gọi khác là Cao Lan, Sán Chỉ, Hờn Bán, Sán Chấy là một dân…
Chi tiết

Đoàn Triển

Năm sinh Giáp Dần 1854 – Kỉ Mùi 1919 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…