[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Ngô Trí Hòa

Năm sinh Giáp Tí 1564 – Ất Sửu 1625
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Anh tông, quê làng Lý Trai, huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An.

Năm Nhâm thìn 1592, ông đỗ hoàng giáp lúc 28 tuổi. Sơ bổ án sát sứ Sơn Tây, rồi được chúa Trịnh Tùng tri ngộ, vời làm Đô cấp sự lại khoa. Ít lâu thăng Hữu thị lang bộ Hình và ra làm Kí lục ở trấn Thanh Hóa.

Năm Giáp thìn 1604, về kinh làm Tả thị lang bộ Lại, được phong tước Phú Lộc Bá. Năm 1606 đi sứ nhà Minh, khi về thăng thượng thư bộ Hộ, kiêm Tế tửu Quốc tử giám (Mậu thân 1608). Rồi được phong tước Phú Xuân Hầu trong năm Canh tuất 1610.

Năm Mậu ngọ 1618, ông dâng bản triều lên chúa Trịnh nêu 6 việc:

1. Xin sửa đức để cầu mệnh trời giúp.
2. Răn trị bọn quyền hào để nuôi sức dân.
3. Cấm những việc phiền hà để đời sống của dân đỡ khổ.
4. Bớt xa xỉ để không tiêu hao tài sản nhân dân.
5. Dẹp trộm cướp để dân được ở yên.
6. Sửa sang quân chính để bảo vệ sinh mạng của dân.

Năm Quí hợi 1623, ông có công dẹp loạn ở Sơn Tây, được gia phong Thiếu bảo, phong Hiệp Mưu tá dực vân tấn trị công thần.

Ông học thuật uyên bác có tài trị nước an dân, trải phục vụ ba triều, vua chúa đều tín nhiệm, sĩ phu trọng vọng.

Năm Ất sửu 1625 ông mất, thọ 61 tuổi, được truy tặng Xuân Quận công.

Thân phụ ông là Ngô Trí Đỗ thi đỗ cùng khoa với ông, cha con cùng làm quan đồng triều. Con ông là Ngô Sĩ Vinh, các cháu là Ngô Công Trạc, Ngô Hưng giáo đều có danh tiếng, nhiều đời đỗ đạt.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..