Năm sinh Giáp Tí 1564 – Ất Sửu 1625
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Anh tông, quê làng Lý Trai, huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An.

Năm Nhâm thìn 1592, ông đỗ hoàng giáp lúc 28 tuổi. Sơ bổ án sát sứ Sơn Tây, rồi được chúa Trịnh Tùng tri ngộ, vời làm Đô cấp sự lại khoa. Ít lâu thăng Hữu thị lang bộ Hình và ra làm Kí lục ở trấn Thanh Hóa.

Năm Giáp thìn 1604, về kinh làm Tả thị lang bộ Lại, được phong tước Phú Lộc Bá. Năm 1606 đi sứ nhà Minh, khi về thăng thượng thư bộ Hộ, kiêm Tế tửu Quốc tử giám (Mậu thân 1608). Rồi được phong tước Phú Xuân Hầu trong năm Canh tuất 1610.

Năm Mậu ngọ 1618, ông dâng bản triều lên chúa Trịnh nêu 6 việc:

1. Xin sửa đức để cầu mệnh trời giúp.
2. Răn trị bọn quyền hào để nuôi sức dân.
3. Cấm những việc phiền hà để đời sống của dân đỡ khổ.
4. Bớt xa xỉ để không tiêu hao tài sản nhân dân.
5. Dẹp trộm cướp để dân được ở yên.
6. Sửa sang quân chính để bảo vệ sinh mạng của dân.

Năm Quí hợi 1623, ông có công dẹp loạn ở Sơn Tây, được gia phong Thiếu bảo, phong Hiệp Mưu tá dực vân tấn trị công thần.

Ông học thuật uyên bác có tài trị nước an dân, trải phục vụ ba triều, vua chúa đều tín nhiệm, sĩ phu trọng vọng.

Năm Ất sửu 1625 ông mất, thọ 61 tuổi, được truy tặng Xuân Quận công.

Thân phụ ông là Ngô Trí Đỗ thi đỗ cùng khoa với ông, cha con cùng làm quan đồng triều. Con ông là Ngô Sĩ Vinh, các cháu là Ngô Công Trạc, Ngô Hưng giáo đều có danh tiếng, nhiều đời đỗ đạt.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Lâm

Năm sinh … – Canh Tuất 1430 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)…
Chi tiết

Nguyễn Tăng Doãn

Năm sinh … – Ất Hợi 1879 Tỉnh thành Quảng Trị Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Cao Bá Nghi

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Danh thần đời Minh Mạng, không…
Chi tiết

Bùi Bằng Đoàn

Năm sinh Bính Tuất 1886 – Ất Mùi 1955 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…