[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Ngô Thì Trí

Năm sinh Bính Tuất 1766 -…
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê mạt, hiệu Dương Hạo, ông là con Ngô Thì Sĩ, em Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Chí, anh Ngô Thì Vị. Các anh em ông và gia đình đều nổi tiếng văn chương với Ngô gia văn phái của nước nhà hồi thế kỉ XVIII.

Ông là tác giả:

– Sóc Sơn hành kính
– Học Phi văn tập
– Hào Mân khoa sớ
– Quốc sử tiệp lục

Ông làm quan đến chức Hữu thị lang bộ Hộ, tước Bính Phong Hầu. Trước đó ông từng giữ việc biên soạn ở tu thư sử quán triều Lê.

Ông là tác giả một phần của bộ tùng thư Ngô gia văn phái (nhiều quyển). Đó là cuốn thứ 19 tức cuốn sách có tên Sóc Sơn hành kinh (Dưỡng Hạo công di thảo).

Và cuốn thứ 23 tức cuốn Học Phi văn tập bao gầm các cuốn nhỏ: Hào mân khoa sớ, Học Phi thi tập

Chính ông (NTT) là người khởi công soạn cuốn đầu tiên và các cuốn 19, 23.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..