Năm sinh Bính Tuất 1766 -…
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê mạt, hiệu Dương Hạo, ông là con Ngô Thì Sĩ, em Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Chí, anh Ngô Thì Vị. Các anh em ông và gia đình đều nổi tiếng văn chương với Ngô gia văn phái của nước nhà hồi thế kỉ XVIII.

Ông là tác giả:

– Sóc Sơn hành kính
– Học Phi văn tập
– Hào Mân khoa sớ
– Quốc sử tiệp lục

Ông làm quan đến chức Hữu thị lang bộ Hộ, tước Bính Phong Hầu. Trước đó ông từng giữ việc biên soạn ở tu thư sử quán triều Lê.

Ông là tác giả một phần của bộ tùng thư Ngô gia văn phái (nhiều quyển). Đó là cuốn thứ 19 tức cuốn sách có tên Sóc Sơn hành kinh (Dưỡng Hạo công di thảo).

Và cuốn thứ 23 tức cuốn Học Phi văn tập bao gầm các cuốn nhỏ: Hào mân khoa sớ, Học Phi thi tập

Chính ông (NTT) là người khởi công soạn cuốn đầu tiên và các cuốn 19, 23.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Thì Giai

Tên khác Cường Phủ – Văn Lâm – Thanh Xuyên Năm sinh Mậu Dần 1818 – Tân Tị…
Chi tiết

Lê Duy Ninh

Tên khác Lê Trang Tông Năm sinh Ất Hợi 1515 – Mậu Thân 1548 Tỉnh thành Không rõ…
Chi tiết

Lê Duy Hội

Tên khác Lê Gia Tông Năm sinh Tân Sửu 1661 – Ất Mão 1675 Tỉnh thành Không rõ…
Chi tiết

Đặng Đức Tuấn

Năm sinh Bính Dần 1806 – Giáp Tuất 1874 Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Nguyễn…