Loading

Ngô Thì Hương

Tháng Ba 12, 2021| Admin
Tên khác Thành Phủ – Ức Trai
Năm sinh Giáp Ngọ 1774 – Tân Tị 1821
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ, tự Thành Phủ, hiệu Ức Trai, còn có tên là Vị, con thứ Ngô Thì Sĩ, em Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Chí.

Đầu đời Gia Long ông được mời làm việc với chức Thiêm sự bộ Lại, rồi làm Hiệp trấn Lạng Sơn…

Ông từng hai lần đi sứ Trung Quốc, lần đầu vào năm 1809, làm Phó sứ, lần thứ nhì 1820 làm Chánh sứ, nhưng giữa đường bệnh mất ở Quảng Tây vào ngày 1-1-1821, hưởng dương 47 tuổi. Các tác phẩm chính:

Mai Dịch thu dư (thơ làm khi đi sứ)
Trưng Thủ công di thảo

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ