[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Ngô Thì Hiệu

Năm sinh Tân Hợi 1791 – Canh Dần 1830
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đầu đời nhà Nguyễn, tự Tử Thị hiệu Dưỡng Hiên, biệt hiệu Hoa Lâm Tản Nhân, quê huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

Ông có tiếng văn chương, tuy chỉ là giám sinh Quốc tử giám nhưng ông có nhiều thơ văn và các công trình biên soạn lớn được truyền tụng.

Năm Canh dần 1830, ông mất, hưởng dương 39 tuổi, thụy là Trang Nghị.

Các tác phẩm còn truyền:

– Lạng hành kí sự
– Quan ngư kí.
– Đại Man sự tích
– Nam Du thi tập
– Khôn Trinh lục
– Dạ Trạch phú kí

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..