Năm sinh Tân Hợi 1791 – Canh Dần 1830
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đầu đời nhà Nguyễn, tự Tử Thị hiệu Dưỡng Hiên, biệt hiệu Hoa Lâm Tản Nhân, quê huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

Ông có tiếng văn chương, tuy chỉ là giám sinh Quốc tử giám nhưng ông có nhiều thơ văn và các công trình biên soạn lớn được truyền tụng.

Năm Canh dần 1830, ông mất, hưởng dương 39 tuổi, thụy là Trang Nghị.

Các tác phẩm còn truyền:

– Lạng hành kí sự
– Quan ngư kí.
– Đại Man sự tích
– Nam Du thi tập
– Khôn Trinh lục
– Dạ Trạch phú kí

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Tư Giản

Tên khác Nguyễn Văn Phú – Thân Thúc – Văn Lộc – Thạch Nông Năm sinh Quí Mùi…
Chi tiết

Ngô Trí Tri

Năm sinh Đinh Dậu 1537- Mậu Thìn 1628 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh – Nguyễn…
Chi tiết

Đèo Cò Chạy

Đèo Cò Chạy Đèo Cò Chạy (Việt Nam) Đèo Cò Chạy (“Cò Chay” là tên một loại cây…
Chi tiết

Ông Ích Khiêm

Tên khác Mục Chi Năm sinh Nhâm Thìn 1832 – Giáp Thân 1884 Tỉnh thành Quảng Nam Thời…
Chi tiết

Hồ Tùng Mậu

Năm sinh Bính Thân 1896 – Tân Mão 1951 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Tuyển

Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Người làng Ninh Xá, phủ Nam Sách,…