Tên khác Trưng Phủ – Văn Bác
Năm sinh Nhâm Thìn 1772 – Canh Tí 1840
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Cũng gọi là Ngô Du, danh sĩ, tự Trưng Phủ, Văn Bác, con Ngô Thì Đạo, (cũng gọi Ngô Tường Đạo) cháu gọi Ngô Thì Sĩ bằng bác ruột.

Thời loạn lạc, ông không thi cử đỗ đạt gì nhưng có tiếng văn chương. Mãi đến năm 40 tuổi, ông mới ra làm việc với triều Nguyễn, nhận chức Đốc học Hải Dương. Rồi một mực sống an phận thủ thường, chăm lo về văn hóa, giáo dục. Đến năm 55 tuổi ông xin từ chức về quê.

Năm Canh tí 1840, ông mất, thọ 68 tuổi. Còn để lại bộ Trung Phủ công thi văn gồm 76 bài thơ, văn, phú.

Theo Ngô gia thế phả, ông là người viết tiếp 7 hồi cuối cuốn sách Hoàng Lê nhất thống chí.

Ông cũng có nghiên cứu Phật học, soạn tập Tân đàm tâm kinh là một sách giá trị vè Phật học.

Cuốn Trưng Phủ công thi văn là quyển thứ 15 trong bộ Ngô gia văn phái do ông biên soạn gồm một số bài thơ, văn, phú.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Văn Tĩnh

Tên khác Trấn An Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh sĩ đời…
Chi tiết

Hoàng Văn Nghị

Tên khác Huỳnh Nghị Tỉnh thành Vĩnh Long Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Tức Bảy Nghị…
Chi tiết

Mai Dị

Năm sinh Canh Thìn 1880 – Mậu Thìn 1928 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hoàng Đình Bảo

Tên khác Hoàng Tố Lý – Hoàng Đình Huy Năm sinh … – Bính Ngọ 1786 Tỉnh thành…