[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Ngô Nho

Năm sinh Bính Tí 1756 – Đinh Mùi 1787
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần cuối đời Hậu Lê, quê làng Tri Chỉ, huyện Phú Xuyên…

Năm Ất tị 1785, ông đỗ tiến sĩ, 29 tuổi (các sách khác chép là đỗ năm Giáp thìn 1784, chúng tôi theo Đăng khoa lục). Làm quan đến Hộ khoa Cấp sự trung.

Thuở trẻ ông nổi tiếng hiếu học, khi thi đỗ, cảm ơn tri ngộ của Trần Công Xán, ông tôn Trần làm thầy. Tính ông khảng khái cương trực, không xu nịnh đám quyền thần đương thời.

Nghĩa quân Tây Sơn dấy lên, phù Lê diệt Trịnh. Trần Công Xán tiếp cử ông làm phó sứ, cùng đi với Trần và Lê Duy Án vào Phú Xuân thương nghị về đất Nghệ An đã bị chiếm. Tây Sơn bắt giam ông và Trần cùng tất cả sứ bộ ở ngục Phú Xuân.

Ít lâu sau, Tây Sơn cho thuyền đưa ông, Trần Công Xán và các nhân viên sứ bộ trở về. Nhưng đến cửa bể Nghệ An, thuyền chìm, ông và cả sứ bộ đều chết đuối trong năm Đinh mùi 1787, hưởng dương 31 tuổi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..