Loading

Ngô Nhân Tịnh

Tháng Ba 12, 2021| Admin
Năm sinh … – Bính Tí 1816
Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần, nhà thơ đời Gia Long, tự Nhữ Sơn, nguyên tổ phụ là người Quảng Đông sang ngu ở đất Gia Định.

Ông là học trò của Sùng Đức xử sĩ Võ Trường Toản. Ông cùng Trịnh Hoài Đức và Lê Quang Định được đương thời xưng tụng là ba nhà thơ lớn nơi đất Gia Định xưa (Gia Định tam gia) trong nhóm Bình Dương thi xã.

Ông ra giúp Nguyễn Ánh lúc còn bôn tẩu ở Gia Định, lãnh chức Thị độc Viện Hàn lâm. Năm 1798, ông làm Hữu tham tri bộ binh, được cử đi sứ nhà Thanh (Trung Quốc) để dọ xem tình thế. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi (tức Gia Long), ông làm Giáp phó sứ theo Trịnh Hoài Đức và Hoàng Ngọc Uẩn sang nhà Thanh lần II. Năm 1807, ông sung Chánh sứ cùng với phó sứ Trần Công Đàn sang Chân Lạp (Kampuchia) đem ấn sắc phong Nặc Ông Chân làm vua Chân Lạp.

Năm Tân mùi 1811, ông ra làm Hiệp trấn Nghệ An, năm sau (1812) ông lại được cử vào Gia Định làm Hiệp tổng trấn phụ tá Tổng trấn Lê Văn Duyệt. Sau, ông được phong Kim Tử vinh lộc đại phu, Thượng Khanh, tước Tịnh Viễn Hầu.

Năm Bính tí 1816 ông mất, thụy là Trác Gian. Thơ văn ông góp chung với thơ của Trịnh Hoài Đức và Lê Quang Định gồm một bộ Gia Định tam gia thi tập. Ngoài ra ông còn là đồng tác giả: Hoan Châu phong thổ kí là sáng kiến của ông khi ông đang làm hiệp trấn Nghệ An do ông viết lời BạtTựa trong năm Gia Long thứ 10 (1811).

Nội dung sách viết về phong tục, nhân vật, diên cách của 12 huyện của trấn Nghệ An. Thứ đến về danh thắng, núi sông cổ tích, đền miếu của xứ Nghệ xưa.

Đây là một trong các tác phẩm về địa phương chí vào hàng sớm nhất của đất Hoan Châu xưa (Nghệ Tĩnh ngày nay).

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ