[15]-Nhà Hồ (1400-1407)

Ngô Miễn

Danh thần nhà Hồ, ông làm đến Hành khiển hữu tham tri chính sự.

Năm Đinh hợi 1407, quân Minh xâm lược, nhà Hồ điêu đứng, nhân dân thảm khổ, ông đau đớn gieo mình xuống sông tử tiết. Vợ là Nguyễn thị cũng tự tử theo chồng.

Trong Đại Việt sử kí toàn thư, có ghi truyện Ngô Miễn này, Ngô Sĩ Liên thêm lời bình: “Vợ Ngô Miễn là Nguyễn thị không những chỉ chết vì tiết nghĩa, lời nói cũng đủ làm bài học cho đời”.

Sử ghi lời nói của Nguyễn thị như sau: “Chồng ta thờ vua, một đời ăn lộc, từ chỗ Trung quan được lên tham dự Chính phủ, nay vì nghĩa mà chết, thế là chết đáng chỗ, còn oán hận gì. Nghĩa vợ chồng, ơn vua tôi, ta không nỡ phụ bạc. Đành chết theo nhau vậy”.

Trong Nam Ông mộng lục, Hồ Nguyên Trừng cũng ca tụng tiết nghĩa của vợ chồng Ngô Miễn:

“Than ôi! Chết vì tiết nghĩa là lí đương nhiên của kẻ sĩ đại phu, thế mà có người còn lấy làm khó. Xưa nay, ít nghe có vị quan nào được như vậy. Ngô Miễn là đấng trượng phu chăng! Đến như Nguyễn thị, một người đàn bà mà lâm nguy vẫn nhận ra tiết lớn, biết chồng chết đáng chỗ không ân hận gì, lại còn coi trọng điều nghĩa, xem nhẹ cái sống, nhìn chết như về, có thể gọi là bậc hiền phụ vậy. Trong số đàn bà ngu dại trên đời, những kẻ vì bực tức mà nhảy xuống nước chết nhiều lắm. Đến như vì nghĩa mà bỏ mình thì rất không dễ được!t Hạng người như Nguyễn thị thật đáng ca ngợi thay!”

Bài liên quan

31 nhận xét

  1. Консультация по Skype. Консультация у психолога Психологи онлайн.

    Рейтинг психологов. Психолог в Харькове, консультация.
    Консультация Психолога – Профессиональная поддержка.
    Индивидуальный подход к
    консультированию! Індивідуальні консультації.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..