Năm sinh Canh Dần 1830 – Canh Dần 1890
Tỉnh thành An Giang
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Tu sĩ, tổ dòng Tứ ân Hiếu Nghĩa ở miền núi Thất Sơn, huyện Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc (nay thuộc tỉnh An Giang).

Ông lấy đạo Phật làm gốc tín ngưỡng và đem đức Hiếu Nghĩa làm phương châm ở đời mà truyền dạy tín đồ.

Ông tổ chức một đoàn thể kháng Pháp, có tiếng vang trong vùng Long Châu Hà (Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên). Về sau liệu tình thế không ổn định được, lại bị giặc Pháp theo dõi khủng bố, ông lẩn tránh nơi núi sâu vùng Thất Sơn lập làng, khai khẩn đất hoang nhằm giúp đỡ chúng sinh và dân nghèo…

Khoảng năm Mậu tí 1888, sau khi vua Hàm Nghi bị hai tên nội phản là Trương Quang Ngọc và Nguyễn Định Tính bắt nộp giặc Pháp, có một vài cận thần chạy vào Nam. Có người nghe tiếng tu sĩ Ngô Lợi giàu lòng yêu nước, đến núi Tượng ở Châu Đốc tìm gặp ông liên hệ việc chống Pháp.

Năm Canh dần 1890, ông mất tại núi Dài (thuộc huyện Tri Tôn) thọ 60 tuổi.

Ông là tác giả một số kinh và kệ của dòng Tứ ân hiếu nghĩa, như: – Cúng dường kinh
– Khai kệ kinh
– Cứu khổ sanh kinh
– Thái dương kinh
dùng làm tài liệu tu học của môn phái này.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Huy Vân

Năm sinh Giáp Dần 1914 – Bính Dần 1986 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hoàng Đình Thể

Năm sinh … – Bính Ngọ 1786 Tỉnh thành Bắc Giang Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Trần Đường

Năm sinh Kỉ Hợi 1839 – Ất Dậu 1885 Tỉnh thành Khánh Hòa Thời kì – Nhà Nguyễn…