[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Ngô Lợi

Năm sinh Canh Dần 1830 – Canh Dần 1890
Tỉnh thành An Giang
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Tu sĩ, tổ dòng Tứ ân Hiếu Nghĩa ở miền núi Thất Sơn, huyện Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc (nay thuộc tỉnh An Giang).

Ông lấy đạo Phật làm gốc tín ngưỡng và đem đức Hiếu Nghĩa làm phương châm ở đời mà truyền dạy tín đồ.

Ông tổ chức một đoàn thể kháng Pháp, có tiếng vang trong vùng Long Châu Hà (Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên). Về sau liệu tình thế không ổn định được, lại bị giặc Pháp theo dõi khủng bố, ông lẩn tránh nơi núi sâu vùng Thất Sơn lập làng, khai khẩn đất hoang nhằm giúp đỡ chúng sinh và dân nghèo…

Khoảng năm Mậu tí 1888, sau khi vua Hàm Nghi bị hai tên nội phản là Trương Quang Ngọc và Nguyễn Định Tính bắt nộp giặc Pháp, có một vài cận thần chạy vào Nam. Có người nghe tiếng tu sĩ Ngô Lợi giàu lòng yêu nước, đến núi Tượng ở Châu Đốc tìm gặp ông liên hệ việc chống Pháp.

Năm Canh dần 1890, ông mất tại núi Dài (thuộc huyện Tri Tôn) thọ 60 tuổi.

Ông là tác giả một số kinh và kệ của dòng Tứ ân hiếu nghĩa, như: – Cúng dường kinh
– Khai kệ kinh
– Cứu khổ sanh kinh
– Thái dương kinh
dùng làm tài liệu tu học của môn phái này.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..