Năm sinh … – Mậu Thân 1848
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Minh Mạng không rõ năm sinh, quê huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên.

Ông nổi tiếng việc quan, giỏi việc chính trị, xuất thân là Giám sinh. Năm Bính tuất 1826 ông làm đến Lễ khoa cấp sự trung, rồi chuyển ra Bang biện từ chương Quân thứ Thanh Hóa. Khi ông phục vụ trong quân đội vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, một thời gian được với về triều làm Lang trung bộ Binh. Ít lâu đổi qua Lang trung bộ Hộ, Biện lí các việc trong Bộ, sau đó nhậm chức Bố chánh Hải Dương, rồi lại về kinh đô làm Hữu thị lang bộ Hình. Sang đời Thiệu Trị ông giữ chức Hộ lí quan phòng, Tuần phủ tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình.

Năm Mậu thân 1843, ông mất tại chức.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Hữu Mưu

Tên khác Phác Trai Năm sinh Ất Mão 1675 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh…
Chi tiết

Hoàng Bình Chính

Tên khác Hoàng Trọng Chính – Xuân Như – Liên Phong Năm sinh Bính Thìn 1736 – Ất…
Chi tiết

Trương Văn Thám

Tên khác Hoàng Hoa Thám – Trương Văn Nghĩa Năm sinh Mậu Ngọ 1858 – Quí Sửu 1913…
Chi tiết

Lê Thị Bính

Năm sinh Kỉ Mão 1879 – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…