[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Ngô Kim Lân

Năm sinh … – Mậu Thân 1848
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Minh Mạng không rõ năm sinh, quê huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên.

Ông nổi tiếng việc quan, giỏi việc chính trị, xuất thân là Giám sinh. Năm Bính tuất 1826 ông làm đến Lễ khoa cấp sự trung, rồi chuyển ra Bang biện từ chương Quân thứ Thanh Hóa. Khi ông phục vụ trong quân đội vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, một thời gian được với về triều làm Lang trung bộ Binh. Ít lâu đổi qua Lang trung bộ Hộ, Biện lí các việc trong Bộ, sau đó nhậm chức Bố chánh Hải Dương, rồi lại về kinh đô làm Hữu thị lang bộ Hình. Sang đời Thiệu Trị ông giữ chức Hộ lí quan phòng, Tuần phủ tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình.

Năm Mậu thân 1843, ông mất tại chức.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..