Loading

Ngô Hoàng

Tháng Ba 6, 2021| Admin
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê mạt, hiệu Huyền Trai. Quê ở Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

Ông nổi tiếng thơ văn, có tiết tháo. Đang buổi loạn lạc, ông chán công danh lui về quê sống cuộc đời thanh đạm, bình dị. Ông kết thông gia với Võ Trinh cũng là một danh sĩ đương thời, cùng nhau xướng họa thơ văn.

Về sau, nhà Tây Sơn, rồi nhà Nguyễn Phúc đều có vời ông ra làm quan, ông lấy cớ mẹ già yếu mà từ chối. Ông có mở lớp dạy học, đào tạo khá nhiều nguời tài giỏi.

Ông có sáng tác văn học nhưng thất lạc hầu hết. Tập sách Kiến văn lục của Võ Trinh, còn lưu bài đề tựa của ông.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ