Năm sinh Canh Thìn 1460 – Mậu Tí 1528
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Thánh tông, quê làng Thượng Đáp, huyện Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương.

Năm Canh tuất 1490 ông đỗ bảng nhãn, 30 tuổi, làm Hiệu thư trong tòa Đông các và dự vào số 28 người trong Tao đàn do Thánh tông thành lập. Phục vụ trải 4 triều vua, ông làm đến Thượng thư bộ Lại.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi, ông theo Lê Chiêu tông chống lại binh bại phải chạy đến châu Lang Chánh, vua tôi định sang nước Ai Lao (Lào) để mưu việc khôi phục. Nhưng ông tuổi đã cao, sức yếu, thắt cổ tự tử ở mạn nguợc vào năm Mậu tí 1528, thọ 68 tưổi.

Nhà Lê trung hưng, ông được truy tặng Suy trung công thần, gia phong làm Phúc thần.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Võ Văn Báo

Năm sinh Tân Sửu 1841 -… Tỉnh thành Hà Nam Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Phạm Thị Hằng

Tên khác Từ Dũ Thái Hậu Năm sinh Canh Ngọ 1810 – Nhâm Dần 1902 Tỉnh thành Tiền…
Chi tiết

Hồ Thị Hoa

Năm sinh Tân Hợi 1791 – Đinh Mão 1867 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Nguyễn Nhuận

Năm sinh Kỉ Mão 1879 – Ất Mão 1915 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Ngọc Tương

Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhân sĩ yêu nước, không rõ năm…