[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Ngô Hoán

Năm sinh Canh Thìn 1460 – Mậu Tí 1528
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Thánh tông, quê làng Thượng Đáp, huyện Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương.

Năm Canh tuất 1490 ông đỗ bảng nhãn, 30 tuổi, làm Hiệu thư trong tòa Đông các và dự vào số 28 người trong Tao đàn do Thánh tông thành lập. Phục vụ trải 4 triều vua, ông làm đến Thượng thư bộ Lại.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi, ông theo Lê Chiêu tông chống lại binh bại phải chạy đến châu Lang Chánh, vua tôi định sang nước Ai Lao (Lào) để mưu việc khôi phục. Nhưng ông tuổi đã cao, sức yếu, thắt cổ tự tử ở mạn nguợc vào năm Mậu tí 1528, thọ 68 tưổi.

Nhà Lê trung hưng, ông được truy tặng Suy trung công thần, gia phong làm Phúc thần.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..