Năm sinh Quí Sửu 1853 -…
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ, sử gia đời Thành Thái, hiệu Tam Thanh, biệt hiệu Sự Trai, quê làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông cũ (nay thuộc ngoại thành Hà Nội).

Ông thuộc dòng dõi Ngô Thời Sĩ, thi đỗ cử nhân khoa Tân mão năm 1891 tại trường thi Hà Nam (tức trường Hà Nội, Nam Định hơp thi ). Sơ bổ hành tẩu, sau chuyển sang ngạch học quan đến chức Đốc học.

Ông là nguời suốt đời tận tụy với nghề dạy học và viết sử.

Các tác phẩm chính của ông:

– Trung học Việt sử toát yếu.
– Trung học Việt sử biên niên toát yếu.
– Đại Nam Quốc túy
– Hoàng Việt hưng long chí
– Mạnh học Trung cao đẳng giáo khoa thư
– Hiện kim Bắc Kì địa dư
– Thanh Oai Ngô gia thế phả

Bộ Thanh Oai Ngô gia thế phả là một bộ phả quan trọng của Ngô gia văn phái nên xin ghi lại tường tận để độc giả biết rõ các nhân vật trong văn phái này đã làm rạng rõ cho tộc Ngô mà cũng là một văn phái lớn của nước ta (các mục từ có ghi riêng và tên tác phẩm)…

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hồ Sĩ Tuần

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Văn thần đời Thiệu Trị, Tự…
Chi tiết

Đỗ Công Tường

Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Tục danh là Lãnh, không rõ…
Chi tiết

Ngụy Khắc Đản

Năm sinh Đinh Sửu 1817- Mậu Dần 1878 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn độc…
Chi tiết

Đà Nẵng

Đà Nẵng Thành phố trực thuộc trung ương Thành phố Đà Nẵng Biểu trưng . . . .…