[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Ngô Đức Chính

Tỉnh thành Quảng Ninh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Minh Mạng, không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Nghiêu Phong, tỉnh Quảng Yên (nay là tỉnh Quảng Ninh).

Năm Đinh hợi 1827, có toán cướp bể do Ba Công Dụng cầm đầu đem 50 chiến thuyền vào cướp châu Tiên Yên. Lúc này sau khi làm Thiêm sự bộ Hình, ông đang cáo về nhà nhận thấy giặc hoành hành, làm khổ dân chúng, bèn đứng ra tập họp quan quân đi đánh dẹp, chém được tên cầm đầu, khiến chúng kinh hoàng tan vỡ. Triều đình trọng thưởng và nhân dân rất kính phục ông.

Ông có phụ biên bản thảo bộ: Địa dư chí tỉnh Quảng Yên.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..