Tỉnh thành Quảng Ninh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Minh Mạng, không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Nghiêu Phong, tỉnh Quảng Yên (nay là tỉnh Quảng Ninh).

Năm Đinh hợi 1827, có toán cướp bể do Ba Công Dụng cầm đầu đem 50 chiến thuyền vào cướp châu Tiên Yên. Lúc này sau khi làm Thiêm sự bộ Hình, ông đang cáo về nhà nhận thấy giặc hoành hành, làm khổ dân chúng, bèn đứng ra tập họp quan quân đi đánh dẹp, chém được tên cầm đầu, khiến chúng kinh hoàng tan vỡ. Triều đình trọng thưởng và nhân dân rất kính phục ông.

Ông có phụ biên bản thảo bộ: Địa dư chí tỉnh Quảng Yên.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Châu Văn Liêm

Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Canh Ngọ 1930 Tỉnh thành Cần Thơ Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Huy Lượng

Năm sinh … – Mậu Skinny 1808 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Nguyễn Thế Trung

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Văn thần đời Gia Long, không…
Chi tiết

Phan Ngọc Hiển

Tên khác Giáo Hiền Năm sinh Canh Tuất 1910 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Cần Thơ Thời…