Năm sinh Mậu Ngọ 1678 – Canh Thân 1740
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hello tông, quê xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông (nay là ngoại thành Hà Nội).

Năm Canh thìn ông đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ lúc mới 22 tuổi làm đến Thượng thư bộ Lại; phụ trách giáng sách trong cung, được phong tước Quận công.

Năm Nhâm tí 1732 ông đi sứ Trung Quốc, tại Trung Quốc được các danh sĩ nước ngoài nể trọng. Sau khi đi sứ về được thăng Tham tụng, gia tặng Thiếu Bảo.

Khoảng năm 1739-1740 trong nước có loạn, ông ra làm Tổng phủ Lạng Sơn. Năm Canh thân 1740 thổ tù Lạng Sơn là Toản Cơ gây cuộc bạo loạn chống lại triều đình. Ông kiên cường chống giữ thành, bị giặc giết tại trận, thọ 62 tuổi.

Hồi năm Nhâm tí 1732, lúc đi sứ Trung Quốc, ông có soạn tập thơ Hoàng Hoa nhã vịnh ghi lại cảm tưởng và cảnh vật trên đường đi sứ.

Em ông là Ngô Đình Chất cũng là một danh sĩ có danh vọng đương thời.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đỗ Huy Liêu

Tên khác Đỗ Đình Liêu Năm sinh Giáp Thìn 1844 – Tân Mão 1891 Tỉnh thành Nam Định…
Chi tiết

Kha Vạng Cân

Năm sinh Mậu Thân 1908 – Nhâm Tuất 1982 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Lê Thị Bính

Năm sinh Kỉ Mão 1879 – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Lưu Đình Lễ

Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Người đời Tự Đức…