Tên khác Đình Oánh
Năm sinh Bính Dần 1686 -…
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Dụ tông, sau đổi tên là Đình Oánh. Quê xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Tây).

Năm Tân sửu 1721 ông đỗ tam giáp đồng tiến sĩ, 35 tuổi. Làm Hiến sứ ở Thanh Hóa. Không bao lâu được vời về triều làm Thiên sai đô ngự sử. Dày công lao, ông được liệt vào hàng Tuyên lực công thần, phong chức Thượng thư bộ Binh; tước Phương Đình Hầu.

Năm Canh ngọ 1750, tuổi đã 64, ông xin về hưu đôi ba phen chúa Trịnh mới chấp thuận. Các quan tiễn đưa trọng thể, văn thơ chúc tụng thắm thiết.

Khi triều đình có việc, vua Lê chúa Trịnh vẫn triệu ông đến, xem như cố vấn. Khi ông mất, được truy tặng Thái bảo, tước Nhuệ Quận Công.

Anh ông là Đình Thạc cũng là bậc nhân tài.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Cao Minh Chiếm

Tên khác Phi Bằng Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Ất Sửu 1985 Tỉnh thành Tiền Giang Thời…
Chi tiết

Lê Công Hạnh

Tên khác Trần Quốc Khái Năm sinh Canh Tí 1600 – Tân Sửu 1661 Tỉnh thành Hà Tây…
Chi tiết

Trịnh Căn

Tên khác Chiêu Tổ Khang Vương Năm sinh Quí Dậu 1633 – Kỉ Sửu 1709 Tỉnh thành Thanh…
Chi tiết

Đỗ Thanh Nhân

Năm sinh … – Tân Sửu 1781 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Đào Công Chính

Năm sinh Kỉ Mão 1639 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…