[17]-Thuộc Minh (1414-1427)

Ngô Đễ

Võ tướng theo giúp Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, không rõ năm sinh, năm mất, được cho theo họ vua, nên cũng gọi là Lê Đễ. Quê huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ông dũng cảm xông pha trận mạc, dày công lao, được phong làm Thống lĩnh tướng quân. Đến khoảng năm 1426-1427, ông hi sinh lúc cuộc khởi nghĩa sắp thành công.

Khôi phục xong đất nước, vua Lê truy niệm ông vào hàng đệ nhất công thần, phong làm Phúc thần, cấp cho ruộng đất để con cháu gầy nghiệp, thờ phụng. Trải qua các triều đại đều có truy phong.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..