[12]-Nhà Tiền Lê (980-1009)

Ngô Chân Lưu

Thiền sư đời Đinh. Quê ở Cát Lợi, huyện Thường Lạc (khoảng huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ngày nay).

Ông tinh thông tam giáo. Khi xuất gia học với sư Vân Phong ở chùa Khai Quốc, thành Đại La (Hà Nội), được truyền tâm ấn, đứng vào thế hệ thứ tư, dòng thiền Quan Bích.

Năm Quí dậu 973, ông được Đinh Tiên Hoàng trọng vọng, ban cho hiệu là Khuông Việt đại sư, phong chức Tăng thống.

Đời Tiền Lê, ông được tham dự triều chính. Năm 986, ông và sư Đỗ Pháp Thuận phụng mạng tiếp sứ nhà Tống là Lý Giác.

Ngày 15-2 năm Tân hợi (22-3-1011), ông mất, thọ 74 tuổi. Tác phẩm có:

Thuyển uyển tập anh ngữ lục
Truyền đăng lục
Thơ tiễn sứ Tống…

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..