Năm sinh … – Bính Ngọ 1786
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng đời Lê Hiển tông, Dòng dõi danh tướng Ngô Cảnh Hựu đời Lê Trang tông. Quê làng Trảo Nha, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông làm đến Tổng binh chỉ huy sứ, Quản đội Tiền Trạch nên đời sau vẫn thường gọi là ông Tiền Trạch.

Năm Bính ngọ 1786 Tây Sơn cử binh đánh, ông và hai người con trai cầm quân chống cự quyết liệt trên sông Thúy Ái.

Thua to, ông cùng hai con đều tử trận.

Vợ ông là Phan Thị Thuấn hay tin, sau đó cũng gieo mình xuống sông Thúy Ái tử tiết.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hoàng Thị Tòng

Tên khác Tùng Thoại Năm sinh Ất Dậu 1885 – Kỉ Mùi 1919 Tỉnh thành Quảng Nam Thời…
Chi tiết

Lê Trung Đình

Năm sinh Quí Hợi 1863 – Ất Dậu 1885 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Bùi Huy Cường

Tên khác Nam Hương Năm sinh Kỉ Hợi 1899 – Bích Ngọ 1966 Tỉnh thành Hà Nội Thời…