Tên khác Bảo Tính
Năm sinh … – Quí Dậu 1033
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Thái tông, không rõ tên thật, pháp danh Bảo Tính. Quê huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.

Ông có học thức cao, nhưng chán đường công danh, cùng với hai bạn là Phạm Minh Tâm và Mai Trực (tức thiền sư Viên Chiếu) học đạo với sư La Định Hương.

Về sau, ông và Phạm Minh Tâm chia nhau đi thuyết giáo ở các địa phương, lập nên những tùng lâm lớn, có uy tín trong dân gian, thu hút đệ tử thọ giáo rất nhiều. Triều đình nghe tiếng, nhà vua có lời ngợi khen và sẵn lòng hỗ trợ việc hoằng pháp, các sĩ phu cũng tỏ lòng trọng vọng.

Năm Quí dậu 1033 ông mất, triều đình ban chiếu rước tro xác hỏa thiêu của ông về chùa Trường Thánh và truyền xây tháp ở chùa Quán Đình trên núi Không Lộ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like