[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Nghiêm Viến

Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh năm mất, quê làng Bồng Lai, huyện Quế Dương, tỉnh Bắc Ninh.

Lúc còn nhỏ ông đã có tài, hoc rộng, gần xa đều biết tiếng. Năm Bính thìn 1496, ông đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ, đệ nhất danh (trạng nguyên), được vua gả công chúa cho.

Tương truyền khoa này, văn bài của ông và Nguyễn Huân ngang nhau.

Nguyễn Huân cũng người tỉnh Bắc Ninh, từ thi Hương đến thi Hội đều đỗ đầu, danh tiếng có phần hơn ông. Nhưng vua Lê nằm mộng thấy “cọp ăn đầu người”, ứng vào tên ông, chữ Hán viết với bộ “khuyển”, nên lấy ông đỗ Trạng nguyên và đổi tên ông chữ Hán viết với bộ “Ngọc”.

Ông tuy được làm Phò mã, nhưng về sau quan chức không lớn, còn Nguyễn Huân làm đến Thượng thư bộ Lễ, Thái bảo quận công.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..