Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh năm mất, quê làng Bồng Lai, huyện Quế Dương, tỉnh Bắc Ninh.

Lúc còn nhỏ ông đã có tài, hoc rộng, gần xa đều biết tiếng. Năm Bính thìn 1496, ông đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ, đệ nhất danh (trạng nguyên), được vua gả công chúa cho.

Tương truyền khoa này, văn bài của ông và Nguyễn Huân ngang nhau.

Nguyễn Huân cũng người tỉnh Bắc Ninh, từ thi Hương đến thi Hội đều đỗ đầu, danh tiếng có phần hơn ông. Nhưng vua Lê nằm mộng thấy “cọp ăn đầu người”, ứng vào tên ông, chữ Hán viết với bộ “khuyển”, nên lấy ông đỗ Trạng nguyên và đổi tên ông chữ Hán viết với bộ “Ngọc”.

Ông tuy được làm Phò mã, nhưng về sau quan chức không lớn, còn Nguyễn Huân làm đến Thượng thư bộ Lễ, Thái bảo quận công.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phan Kế Bính

Tên khác Bưu Văn Năm sinh Ất Hợi 1875 – Tân Dậu 1921 Tỉnh thành Hà Nội Thời…
Chi tiết

Bùi Xuân Phái

Năm sinh Tân Dậu 1921 – Mậu Thìn 1988 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Công Cơ

Năm sinh Ất Mão 1675 – Quí Sửu 1733 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Hoàng Đạo Thành

Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ (1883-1945) Sử…
Chi tiết

Huỳnh Quì

Tên khác Hoàng Quì Năm sinh Mậu Tí 1828 – Bính Dần 1926 Tỉnh thành Quảng Nam Thời…